teima

Se a lingua falase podería gritar

Pero é máis doado mercar silencio…

Ouvir música sen música
Ler palabras sen palabras
Ver imaxe sen imaxe
Sentir mentira como verdade…

Se a lingua falase podería gritar

Pero é máis doado mercar silencio…

Estou no mercado
O silencio está vendido
Pero a nosa lingua aínda está feita pra falar!

Se a lingua falase… podería gritar…

Se a lingua falase…